Monday, February 25, 2008

BAYAN KO

A tribute to the classic art of Fernando Amorsolo, the powerful filipino song, Bayan ko, and the timeless artist, Kuh Ledesma.
The song is taken from Kuh's newest album, K. It is a precious collection of filipino songs given a neo-ethnic sound through the expertise of Bob Aves. This album is The Philippines' proud contribution to World Music.
Though the song may promote nationalism, let us not forget that we are all ONE. Let this be a celebration of the beauty of diversity and uniqueness. Any thing unique, we value. Any thing we value, we lovingly accept.

Saturday, February 16, 2008

d’ greatest battle……things we do for love…
d’ greatest battle…

The greatest battle we ever fought - The battle of LOVE - that cannot be ours. No matter how strong our shield or how sharp our sword. The bleeding cannot be prevented nor the pain will never be concealed. For the wound of the body can be healed but the wound of the heart will forever leave a scar that will remind us of a battle we never WON.


LOVE - This was my greatest battle and I am sure it was/ is yours too. Honestly, I tried to fought for it, was wounded and suffered the pain. I was so helpless trying to win but I ended up as a loser. It was all worth-it afterall. I could be a loser but a winner at the same time because that battle I fought till my last breath was my first breath now that helped me to grow and it did not make me only stronger but wiser. Now, I think I am ready to face this battle again and take the risk as well. Anyway, you will never know unless you risk trying. Right?

…things we do for love…

what are some things we do in the name of LOVE??? ;)


- how we are always there when they needed us and takes care of everything they need
- how we laugh at their silliest jokes and smiled at their littlest compliments
- how we try to make them laugh when they are sad
- how we let them kiss us without asking and hug them back so tightly as if we can keep them
- how we let them stay without knowing till when they are going to stay
- how we stumble and fall

but though we do all these things for LOVE–sadly to say, its always never ENOUGH!!!

Friday, February 15, 2008

HABANG AKO'Y WALA..............."My Life Without Me" Yan ang kasalukuyang stage ng buhay ko ngayon… parang tipong living dead ika nga ng marami. Nararamdaman kong, ang pag-iral ko ngayon ay bunga lamang ng hangaring magpatuloy upang maranasan ang muling pagkabuhay.

Matagal na akong patay, siguro dalawampung taon na ang nakalilipas nang unti-unting iwanan ako ng aking sarili. Simula nang mamulat ako sa katotohanan ng buhay at nagkaroon ng mga responsibilidad na idinikta ng lipunang kinalakihan.

Nag-aral at pumasok sa eskwela upang magkaroon ng karunungang nararapat para sa isang babaeng lumalaki o nagdadalaga, nakihalubilo sa mga taong unti-unti ring namamatay, nangarap katulad ng tipikal na pangarap ng marami, ang makatapos sa pag-aaral, magkaroon ng magandang career, magkaroon ng magandang hanap-buhay, magkapamilya, yumaman, maging marangya, bumili ng mga naisin, magkaroon ng mga material na bagay na hinahangad din ng karamihan.

Lumigaya? Hindi ko alam… sapagkat ang mga panandaliang kaligayang nararanasan ko sa ngayon ay mababaw, hindi tumitiim at kayang burahin kaagad-agad ng mga mababaw at tipikal na problemang kinakaharap din ng mga katulad ko.

Sa gitna ng pagiging paslit o isang uugod-ugod na matanda ay kawalan… namuhay tayong parang mga patay o manikang de makina na pinapatakbo lamang ng hangaring mai-ahon ang pang-araw araw na buhay, yung tipong “just for the sake of survival”. Walang kahulugan, walang patutunguhan, mababaw, at mabilis ang pagdaan ng mga araw na halos paulit-ulit lang.

Alam ko, matagal pa bago ko muling maranasan ang “mabuhay” katulad ng mga batang paslit, na walang paki-alam at hindi apektado sa kababawan ng mga matatandang nakapaligid sa kanila. Kung maari ko lamang ibalik ang nakraan, napakasarap maging bata… ang maging totoo, inosente at makatikim ng totoong kaligayahan o ang makaranas ng totoong pait.

Sabi nga ng isang kaibigan, tayo ay nabuhay lamang ng totoo noong tayo ay mga batang paslit lamang at muling manunumbalik ito kapag tayo ay matandang ugod-ugod na, nakaupo sa duyan o tumba-tumba habang sinasariwa ang mga nakaraan at muling tinitimbang ang mga desisyon at mga karanasan bilang isang tao. Minsan ay mapapangiti tayo, o mapapaluha sa ating pagbabalik tanaw. Subalit mas mararamdaman natin ang pag-inog ng mundo, ang tibok ng ating puso, ang malalalim na buntunghininga, maging ang damyo ng hangin sa ating mga pisngi.

At handa kong hintayin ang mga sandaling iyun gaano man katagal, o ilang raw at taon mang paulit-ulit at walang kahulugan ang aking maranasan. Sa ngayon ihahanda ko na muna ang duyan o ang tumba-tumbang uupuan ko para sa pagdating ng panahong iyun.

Wednesday, February 6, 2008

Even Without You
divider birds rose

Even Without You

When I come near you I don’t talk much.

When you speak to me, I secretly hoard the air
that comes out of you, and feel every second
that it stays in me.

I know it's pretty crazy.

But deep within my soul I yearn that someday you
yourself will force that air that comes out of you into me,
through my lips, in blissful exchange.

However, I’m aware that it’s just wishful thinking,
because you are already engaged. And happy.
It’s just really sad that things go the way they are.
The way they have to be.

Perhaps, even just one kiss before I leave
would make all the difference in my life.

Just that kiss...

Even without you.

Photobucket
Photobucket

Sunday, February 3, 2008

The 23rd Psalm


The 23rd Psalm
The Lord is my shepherd; I shall not want.

He maketh me to lie down in green pastures:

he leadeth me beside the still waters.

He restoreth my soul: he leadeth me in the

paths of righteousness for his name's sake.

Yea, though I walk through the valley of the

shadow of death, I will fear no evil: for thou

art with me; thy rod and thy staff they comfort me.

Thou preparest a table before me in the

presence of mine enemies: thou anointest my

head with oil; my cup runneth over. Surely

goodness and mercy shall follow me all the days

of my life: and I will dwell in the house of

the Lord forever.

A Psalm Of David

Friday, February 1, 2008

I just feel so alone....


I just feel so alone....

Sometimes we feel like we are lost and all alone in the world. Loneliness is defined as 'without companions, alone'. Do you ever just feel like you are alone and don't really have anyone that has your back no matter what? I do!

Even when I’m with people I always feel like I’m on the outside looking in. I feel like no one cares if I am there or not. No one knows what I feel inside no one cares
I sit and cry all the time and no one bothers to ask why or if there is something they can do I feel alone and sad and depressed .I really have a good life but there is something missing. I feel alone all the time I feel so alone.
Nobody asks if I'm okay, and if they did, I guess I would just say I'm fine anyway because I can't explain this to anyone. Walk this world alone and depressed and sad each and every day
Why do I feel this way? Why does know one care to ask why? What is missing in my life to make me feel this way?
I longed for something- I'm not sure what. A heart-stirring conversation with someone whom I could trust. A confident look in the eyes from a wide-open face. To cry with someone, and not alone.

Everyone always comes to me whenever they have a problem, because I really am a good listener. But who do I turn to when I need help or just need a shoulder to cry on?
Something in my heart feels amiss, and I don't know where to turn.
Maybe it's just for today.

How can I cheer myself up? I just need something.. someone.. to give me hope. I feel so alone.